KONKURS FIZYCZNY, VIII EDYCJA 2021


przeznaczony dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych
z południowo - wschodniej części regionu lubelskiego obejmującej
powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski,
tomaszowski, zamojski


        
 ORGANIZATOR

________________________


________________________

 FUNDATORZY NAGRÓD
 • Dziekan Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie
 • Oddział Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieliszu
 • Starostwo Powiatowe w Zamościu


________________________

00019030


 
Regulamin KONKURSU DOŚWIADCZ FIZYKI - EDYCJA 2021
 
Regulamin 2021-02-21; Autor: Mirosław Kuduk
 

1.   Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu we współpracy z Pracownią Dydaktyki Instytutu Fizyki UMCS  w Lublinie.

2.  Bieżąca, ósma edycja konkursu jest przeznaczona dla uczniów klas siódmych, ósmych szkół podstawowych z południowo - wschodniej części regionu lubelskiego obejmującej powiaty: biłgorajski, chełmski,  hrubieszowski, krasnostawski,  tomaszowski, zamojski.

3.      Cele konkursu:

 • rozbudzanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania fizyką;
 • motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy;
 • kształcenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 • kształcenie umiejętności planowania, przygotowywania i prezentowania ciekawych doświadczeń;
 • zachęcenie do współzawodnictwa;
 • przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień;

4.      Formuła konkursu przewiduje dwa etapy:

I etap - przygotowanie doświadczeń i zgłoszenie udziału w konkursie. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenie do konkursu musi być dokonane do 16 maja 2021 roku. Doświadczenia uczniowie przygotowują indywidualnie. Jeden uczeń może przygotować maksymalnie trzy doświad­czenia. Doświadczenia prezentowane przez uczniów powinny być możliwe do wykonania za pomocą niedrogich gadżetów, przedmiotów codziennego użytku lub urządzeń i zestawów zbudowanych prostymi metodami, powinno być bezpieczne, zaakceptowane przed wykonaniem przez nauczyciela fizyki.
Przed wysłaniem zgłoszenia uczeń powinien wykonać doświadczenie. Potwierdzeniem wykonania będzie jedno zdjęcie przedmiotów potrzebnych do doświadczenia lub inne zdjęcie prezentujące jego wyniki.
Na podstawie przesłanego opisu Komisja  konkursowa oceni doświadczenie, jego oryginalność i własną inwencję uczniów.
Do finału zostaną zakwa­lifikowani autorzy najciekawszych propozycji.

O zakwalifikowaniu do finału konkursu uczniowie zostaną powiadomieni  e-mailem oraz telefonicznie w terminie do 24 maja 2021 roku


Wariant A - jeśli nie będzie zagrożenia epidemicznego 

II etap - finał konkursu, będzie odbędzie się 2 czerwca 2020r., w Szkole Podstawowej w Złojcu. Zakwalifikowani uczniowie wykonają przed komisją konkursową i publicznością przygotowane przez siebie doświadczenia fizyczne zakwa­lifikowane do finału, przy czym, czas prezentacji jednego doświadczenia nie powinien prze­kroczyć 10 minut.
Komisja konkursowa oceniać będzie sposób wykonania i prezentowania doświadczeń, uwzględniając język prezentacji oraz zasób wiedzy uczniów. Komisja zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających po prezentacji doświadczenia danego ucznia.
Wszystkie rzeczy potrzebne do wykonania doświadczenia uczeń przygotowuje we własnym zakresie. Organizator może udostępnić potrzebne elementy po zgłoszeniu i ustaleniu najpóźniej trzy dni przed finałem konkursu.  

Wariant B - jeśli będzie zagrożenie epidemiczne  - OBECNIE AKTUALNY

II etap - Uczniowie zakwalifikowani do finału zostaną poproszeni o nagranie i przesłanie filmu z wykonanego doświadczenia. Film nie może przekroczyć 10min.

Komisja konkursowa online, 2 czerwca 2021r. oceni wykonane doświadczenia na podstawie przesłanych filmów. Oceniany będzie sposób wykonania i prezentowania doświadczeń, język prezentacji oraz zasób wiedzy uczniów.    

5.      Komisja Konkursowa:

 • dr Waldemar Berej - kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki UMCS,
 • dr Małgorzata Wiertel - pracownik dydaktyczny Instytutu Fizyki UMCS.
 • mgr Andrzej Mazurkiewicz - nauczyciel fizyki I LO w Zamościu,
 • mgr Leszek Bober - dyrektor, nauczyciel fizyki I LO w Tomaszowie Lubelskim,
 • mgr Anna Banak - nauczyciel fizyki w Lublinie,

6.  Laureaci KONKURSU otrzymają dyplomy i nagrody.
Nauczyciele wspierający uczniów w przygotowaniach do konkursu otrzymają podziękowania oraz mogą otrzymać nagrody rzeczowe.

7.    Zgłoszenie należy przesłać e-formularzem ze strony www.doswiadczfizyki.pl
Zgłoszenie zawiera opis doświadczenia, zdjęcie potwierdzające jego wykonanie, informacje o uczniu, szkole, nauczycielu, zgoda na przetwarzanie zebranych danych osobowych i wizerunku uczestnika.

Wszystkie odebrane zgłoszenia zostaną potwierdzone.

8.   Wszelkich informacji o konkursie udziela Mirosław Kuduk telefonicznie pod numerem  663-755-428 lub pisząc na adres: mkuduk@interia.pl


Dołączone pliki:

Zobacz również:

WSTECZ Artykuł czytany: 623061 razy
 

 

Mirosław Kuduk © 2015
  Proszę czekać...  
 
  Proszę czekać...